https://malomdulovillapark.hu/

Malomdűlő Kft. Közművesítési Kötelezettségvállalása

Malomdűlő Kft. (továbbiakban Kft) képviseletében Sáhó Tibor ügyvezető, a Malomerdő Villapark 2900-3070 hrsz.-ú telek csoporthoz tartozó ingatlanok közműveinek és kiszolgáló útjainak kiépítését az alábbiak szerint vállalja.

1) Vízgerinc kiépítése

A Kft 2022 07 01.-ig befejezi a 2900-3070 hrsz.-ú ingatlanok vízellátását biztosító gerinchálózat kiépítését és 2022 10 31.-ig átadja üzemelésre DMRV Zrt.-nek.
A gerincvezetékek fektetését 2020 júliusában a Kft megkezdte.
Az 5 Km-es hálózat teljeskörű kiépítését – az elmaradt 600 m gerincvezeték lefektetését és a hiányzó 12 tűzcsap, a közös vízóra, valamint a Solymári rákötés csomópontjának kiépítésére (~ 15 M Ft.) biztosítékként a vevők részére ingatlanonként 500.000 Ft-ot ügyvédi letétbe helyez.
Az átadás tervezett határideje 2022 október 31.-e.

2) Áramellátás

Malomdűlő 2900-3070 hrsz.-ú elektromos hálózat kiépítését az ELMŰ Zrt. elvégezte és üzembe helyezte .
A hálózati csatlakozást a telektulajdonosok igénybejelentése és a megkötött csatlakozási szerződés alapján szintén az Elmű végzi.
A hatályos jogszabályok alapján az áram kapacitás 1×32A feletti díja, és a mérő óra helyének szabványos kiépítése a telek tulajdonost terhelik.

Az épületeket kötelezően telepített egyedi napelemes rendszerrel kell ellátni, úgy hogy az adott háztartás éves energiamérlege 0 legyen.
Ehhez a használatba vételt megelőzően módosítani kell az ELMŰ-vel kötött Szolgáltatási Szerződést, melyben megfelelő kapacitású oda-vissza mérő órákat kell igényelni az ELMŰ Zrt.-től. Az elszámolás az ELMŰ-vel a mérők alapján évente történik.

A közvilágítás alépítményei megépültek, az oszlopok és a 30 W-os led lámpák felállítását és üzembe helyezését 2022 04 31.-ig vállalja a Kft, melynek áramellátását napelemes rendszerrel tervezi.

3) A víz házi bekötése

A víz házi bekötése a tulajdonos feladata a gerinc vezeték átadását követően, amihez a Kft ½ m3 víz kapacitást biztosít.
A DMRV-vel kötött Szolgáltatási Szerződés alapján a mérőórát és a házi bekötést a tulajdonos rendeli meg a szolgáltatótól.

4) Szennyvízkezelés

A szennyvízkezelést a HÉSZ szerint telkenként elhelyezett, egyedi, aktív szennyvízkezelő berendezések látják el.
A terveket a szállító cég biztosítja az engedélyeztetés a tulajdonos feladata.
A berendezéseket a Kft térítésmentesen biztosítja.
A telepítést az üzembe helyezést a szállító, azt követően a karbantartást a Kft térítés ellenében vállalja. A szennyvízkezelő rendszer karbantartására két évente kerül sor, amelyre a Kft ingatlanonként évi bruttó 12000 Ft. díjat számol fel. Az éves díj két évente felülvizsgálatra és az infláció mértékében módosításra kerül.

5) Út és felszíni vízelvezetés

Az ingatlanokat ellátó közutak közül az 1.4 km hosszú Téglagyári út első 600 m-es szakaszát Pilisborosjenő Önkormányzata kijelölte „Ipartelepi Bekötő Útnak”.
A tervezés egy évet vesz igénybe, majd 2022-ben a 6 m széles utat közvilágítással, járdával, vízelvezetéssel együtt állami beruházás keretében valósítják meg.
A további 500 m-es útszakaszt a Kft. 2022 december 31.-ig vállalja emulzióval kezelt, finiserrel terített mart aszfalt kopóréteggel leburkolni.

A Kft a tulajdonában lévő belső magánutakat 2022 03 31.-ig 30 cm zúzalékkal lealapozza és 08 31.-ig remixeléssel stabilizálja.
Az útszegélyeket, a burkolatot és a felszíni vízelvezetést 2023 10 31.-ig vállalja a Kft. kiépíteni.

A Kft biztosítékként útépítési vállalásaira telkenként 1 millió Ft.-ot ügyvédi letétbe helyez.

6) Könnyűáram

Optikai kábel a környéken még nem került kiépítésre, így jelenleg mobil telefonon lehet az internet szolgáltatást elérni.
A beépítését követően a Malomerdő Villapark ellátására a Kft egy helyi hálózatot tervez kiépíteni, és állandó őrzését-védést, illetve széleskörű szolgáltatásokat nyújtó diszpécser szolgálatot fenntartani.

7) Szemétszállítás

A háztartási szemét szelektív gyűjtésére a Téglagyári út mentén tervezünk közös gyűjtőpontot kiépíteni.

A közművek biztosításának feltétele, hogy az út melletti 5 m-es sávra az ingatlan tulajdonosa a Kft javára az ingatlan nyilvántartásban bejegyzett szolgalmi jogot adjon.

Pilisborosjenő 2022 01 31.

Sáhó Tibor – ügyvezető igazgató.