https://malomdulovillapark.hu/

Az ingatlanvásárlás nemcsak a vételár kifizetéséből áll, néhány járulékos költséggel még számolnia kell a vevőnek. Az alábbiakban összegyűjtöttem, hogy milyen egyéb kiadások merülnek fel a vásárlás során.

Visszterhes vagyonszerzési illeték

Ingatlanvásárláskor a legnagyobb plusz költség, amivel számolnia kell a vevőnek a visszterhes vagyonszerzési illeték. Ez azt jelenti, hogy a vevő köteles illetéket fizetni, melynek mértéke jelenleg a vételár 4 százalék. Ha résztulajdont szerez a vevő, mindig a tulajdoni hányad arányában kell illetéket fizetnie. Számos esetben lehet ez alól mentesülni, például az újépítésű ingatlan első értékesítésekor a vásárlás 15 millió forintig illetékmentes. Építési telek vétele esetén sem kell illetéket fizetni, ha arra négy éven belül házat építenek. Mindemellett a házastársak közötti vagy egyenes ági rokonok közti adásvétel is illetékmentes. Kedvezmény is igénybe vehető, például az első lakást szerzők kérhetnek 12 havi kamatmentes részletfizetést. Még jó néhány esetben lehet kérni az illeték eltörlését vagy kedvezményt kapni, ezekről érdemes tájékozódni az adóhatóságnál, az ingatlanközvetítőnél vagy az adásvételi szerződést készítő ügyvédnél.

Ügyvédi munkadíj

Adásvételi szerződés csak ügyvédi közreműködéssel köthető. A honorárium irodánként változó, többnyire az ingatlan értékéhez igazodik és a vételár fél és egy százaléka között mozog. Ha szükség van adásvételi előszerződésre is, akkor azért általában külön díjat számítanak fel az ügyvédek.

Földhivatali eljárási díj

Az adásvételi szerződés benyújtásakor az ügyintézésért eljárási díjat kell fizetni a földhivatalnak, mely ingatlanonként 6.600 forint. Ezt az összeget az adásvételi szerződést készítő ügyvédnek kell odaadni, mivel ő intézi a földhivatali eljárást.

Tulajdoni lap költsége

Az adásvételhez be kell szerezni az ingatlan tulajdoni lapját, melynek néhány ezer forintos költsége van. Ez a dokumentum tartalmazza az ingatlanra vonatkozó lényeges és fontos adatokat. Többek között a település nevét, az ingatlan címét, helyrajzi számát, művelési ágát, területét és a tulajdonos adatait. A lényeges információk között szerepel még, hogy az ingatlant milyen jog terheli, például elővásárlási, jelzálog- vagy haszonélvezeti jog. Mindemellett a tulajdoni lapról kiderül, hogy az ingatlan építésügyi korlátozás, illetve telekalakítási vagy építési tilalom alá esik-e.

Bankhitelhez vagy állami támogatáshoz kapcsolódó költségek

Hitel felvételekor és állami támogatás igénylésekor felmerülhetnek egyéb kiadások, például hitelbírálati díj, közjegyzői munkadíj, melyek bankonként eltérők. Mindig érdemes előre tájékozódni, hogy a kiválasztott hitelintézet valóban felszámolja-e a felmerülő költségeket, hiszen jellemző, hogy ezeket a díjakat elengedik vagy jóváírják a folyósítást követően. Hitelnél a különböző konstrukcióknál feltüntetett thm, vagyis a teljes hiteldíjmutató az egyszeri és a rendszeres költségeket is figyelembe veszi.

Az ingatlanközvetítő díja

Ha ingatlanközvetítő segítségével találja meg új otthonát a vevő, akkor a vételár előre egyeztetett százalékát kell kifizetnie közvetítői díjként. Ez az összeg az eladási ár 2 és 5 százaléka között mozog.

Egyéb költségek

Az eddig felsoroltak mellett egyéb költségek is felmerülhetnek ingatlanvásárlás során, melyekre szintén érdemes gondolni a költségvetés készítésekor. Például vannak olyan újépítésű ingatlanok, ahol a közműbekötés díját nem tartalmazza a vételár. Emellett arra is gondolni kell, hogy a lakás mellé garázsra is szükség lehet, melynek költsége több millió forint is lehet. Ha tárolóra is szükség van, akkor annak a vételára is növeli a kiadásokat. Mindezek mellett az esetleges festésre, kisebb javíttatásokra, felújításra és egyéb nem várt költségekre is érdemes tartalékot képezni. Adásvétel során a vételáron felül ezekkel a plusz költségekkel érdemes számolnia a vevőnek.

Ha az ingatlanvásárlás során megbízható és profi segítségre van szüksége, forduljon hozzám bizalommal!

Molnár Adrienne

ingatlanközvetítő