https://malomdulovillapark.hu/
Malomdűlő, Villa park, Malomdülö Villapark, új építésű házak, öko házak, minimál új házak, Pilisborjenő telek, Pilisborjenő ház, Pilisborjenő újépítésű ház, Solymár újépítésű ház, Solymár telek, Solymár ház, Kitecohome, kitecoház, isb házak, erdei panoráma, Pilisi panoráma, egészséges házak, egyedi házak,

Malomdűlő Kft. Infrastruktúra Fejlesztési Kötelezettségvállalása

 

Malomdűlő Kft. (továbbiakban Kft) képviseletében Sáhó Tibor ügyvezető, a Malomerdő Villapark 2900-3070 hrsz.-ú telek csoporthoz tartozó ingatlanok közműveinek és kiszolgáló útjainak kiépítését az alábbiak szerint vállalja.

1) Áramellátás

Malomdűlő 2900-3070 hrsz.-ú ingatlanokat ellátó 0,4 Kw-os elektromos hálózatot az ELMŰ Zrt. kiépítette és üzembe helyezte.
A hálózati csatlakozást a telektulajdonosok igénybejelentése és a megkötött csatlakozási szerződés alapján szintén az Elmű végzi.
A hatályos jogszabályok alapján az áram kapacitás 1×32 A feletti díja és a mérőóra helyének szabványos kiépítése a telek tulajdonost terhelik.
Az épületeket kötelezően telepített, egyedi, hibrid vagy sziget üzemű napelemes rendszerekkel kell ellátni, úgy hogy az adott háztartás éves energiamérlege 0 legyen.

2) Közvilágítás

A közvilágítást szolgáló 30 W-os led lámpákkal szerelt 120 db. villanyoszlop felállításra került, a hálózat beüzemelésére 2023-ban kerül sor.

3) Könnyűáram

Optikai kábel hálózat a környéken még nem került kiépítésre, így jelenleg mobil telefonon lehet az internet szolgáltatást elérni.
A Malomerdő Villapark ellátását szolgáló belső csőhálózatot a Kft építi ki, amelyen keresztül – a később kiépülő külső hálózatra csatlakozást követően – állandó őrzést-védelmet, illetve széleskörű szolgáltatásokat nyújtó diszpécser szolgálatot fog fenntartani.

4) Vízellátás

A 2900-3070 hrsz.-ú villa övezetbe tartozó ingatlanokat ivó-öntöző és tűzi vízzel maximum 50 m talpmélységű egyedi fúrt kutak látják el. A kutakat a Kft létesíti saját költségén és a víz bevizsgálását követően adja át az ingatlan tulajdonosának.

 

5) Szennyvízkezelés

A szennyvízkezelést telkenként elhelyezett, egyedi, aktív szennyvízkezelő berendezések látják el. Ezek telepítését, az üzembe helyezését, majd karbantartását a Kft. végzi.
Ez utóbbira évente egyszer kerül sor, amelyre a Kft. ingatlanonként évi bruttó 24 000 Ft. díjat számol fel. Az éves díj két évente felülvizsgálatra és az infláció mértékében módosításra kerül.

6) Út és felszíni vízelvezetés

A Bécsi útról a Malomerdő Villaparkhoz bevezető 1.5 km hosszú Téglagyári gyűjtőút első 500 m-es szakaszát Pilisborosjenő Önkormányzata kijelölte „Ipartelepi Bekötő Útnak”. Ennek tervezését követően várhatóan 2024-ben a Bécsi úti körforgalmi csomópontból nyíló 6 m széles utat közvilágítással, járdával, vízelvezetéssel együtt állami beruházás keretében valósítják meg.
A további 1 km-es útszakaszt a Kft. emulzióval kezelt, finiserrel terített mart aszfalttal leburkolta.
A Kft a tulajdonában lévő belső, közforgalom számára megnyitott magánutakat 30 cm zúzalékkal lealapozta és remixeléssel stabilizálta.
Az útszegélyeket, a felszíni vízelvezetés műtárgyait és a végleges aszfalt kopóréteget az építkezéseket követően építi ki.

7) Öntöző víz

Az öntözéshez szükséges vizet a Kft az utak mentén telepített kutakról töltött telkenként elhelyezett 20 m3-es puffer tartályokról biztosítja.
Ezek vizét térítés ellenében, (a vízdíj 50%-a) ingatlanonként évi 500 m3 kapacitásig egyaránt használhatják a háztartások alternatív vízellátására, valamint az esővízgyűjtő tartály feltöltésére is.

8) Szemétszállítás

A háztartási szemét szelektív gyűjtésére a Téglagyári út mentén közös gyűjtőpont kerül kialakításra.

A közműveket és egyéb szolgáltatásokat a Kft az alábbi feltételekkel biztosítja:
a közművesítési díjat és a fejlesztési hozzájárulást az ingatlan vonatkozásában befizették;
eladás esetén a Kft átruházható vételi joga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került;
építés esetén az építtető a Beépítési Kötelezettség Vállalás aláírásával nyilatkozott a Telepítési Terv és az egyéb építési feltételek elfogadásáról;
az adott ingatlan út melletti 5 m-es sávjára a Kft szolgalmi joga az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre került.

Pilisborosjenő 2023. 05. 01.

Sáhó Tibor
ügyvezető igazgató