https://malomdulovillapark.hu/
Az ingatlanok nagy értéket képviselnek, akár egy élet munkája is lehet bennük, emiatt az adásvétel folyamata gondos körültekintést igényel. Érdemes tisztában lenni a szerződésben szereplő alapvető fogalmakkal, melyek közül a legfontosabbakat gyűjtöttem össze ebben a cikkben.

Mit nevezünk ingatlannak?

Ingatlannak nevezhető az a dolog, mely állaga sérelme nélkül nem, vagy csak értékvesztéssel helyezhető át másik helyre. Ide sorolható például az önálló helyrajzi számmal rendelkező földrészlet, építési telek, épület, pince, lakás, garázs stb.

Mikor számít összkomfortosnak az ingatlan?

Összkomfortosnak számít az ingatlan, ha legalább egy 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és közüzemi vagy közcélú szolgáltatással igénybe vehető ivóvíz- és melegvíz-ellátással, központi fűtési móddal, illetve teljes közművesítettséggel rendelkezik.

Mi szerepel az ingatlan-nyilvántartásban?

Az ingatlan-nyilvántartás részletesen tartalmazza az ingatlan pontos adatait és a vonatkozásában bejegyzett jogokat, tényeket és a bejegyzésekben érintett személyek adatait. Ezekhez az információkhoz a tulajdoni lap lekérésével lehet hozzájutni.

Mit tartalmaz a tulajdoni lap?

A tulajdoni lap mindig három részből áll. Az első blokkban szerepelnek az ingatlan pontos adatai: a helyrajzi száma, címe, fekvése, minősítése, jogi jellege, alapterülete stb. A második részből derülnek ki a tulajdonosok adatai és a tulajdoni hányaduk. A harmadik blokkban az ingatlanhoz kapcsolódó jogok és tények kerülnek felsorolásra.

Mi számít közös tulajdonnak?

Közös tulajdonról akkor beszélünk, ha az adott ingatlannak több tulajdonosa van, vagyis a tulajdonjog több személyt illet meg. A felek tulajdoni hányaduk arányában jogosultak az ingatlan birtoklására és használatára. Valamint ez alapján illetik meg a tulajdonosokat az ingatlan hasznai és terhelik őket az ingatlannal kapcsolatos kiadások és kötelezettségek is. Minden fél szabadon rendelkezhet a saját tulajdoni hányadával, de a többi tulajdonostársat előbérleti, -haszonbérleti és -vásárlási jog illeti meg.

Milyen jogok lehetnek az ingatlanon?

Az ingatlanon többek között tulajdon-, elővásárlási, haszonélvezeti, jelzálog-, vagyonkezelői, végrehajtási, előbérleti, előhaszonbérleti, illetve tartási és életjáradéki jog lehet.

Milyen tényeket tartalmazhat a nyilvántartás?

Ezeket törvény sorolja fel részletesen, de ide tartozik például a végelszámolás, felszámolás megindításának feljegyzése vagy a jogosult kiskorúságáról, illetve gondnokság alá helyezéséről tájékoztató rész. Ide sorolható még a bankhiteleknél és az otthonteremtési kedvezményeknél kötelező elidegenítési és terhelési tilalom feltüntetése és a bejegyzések ranghelyének megváltoztatásáról vagy a bűnügyi zárlatról szóló tény.

Mi a széljegy?

A széljegy a földhivatalnak benyújtott beadvány iktatószáma, amit a tulajdoni lapra jegyeznek fel. Ez tanúsítja, hogy az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindult, legyen szó bejegyzésről, feljegyzésről vagy átvezetésről.

Mit jelent az adásvétel?

Az ingatlan tulajdonjogának és birtokának vételár ellenében történő átruházása. Az adásvételhez szükséges szerződést írásba kell foglalni, a szerkesztést és az ellenjegyzést ügyvéd végzi.

Mi a különbség a foglaló és az előleg között?

Foglalót a vevő kötelezettségvállalása jeléül adhat az eladónak. Ha az adásvétel sikeres, a foglalót be kell számítani a vételárba. Amennyiben sikertelen és olyan okból szűnik meg, melyért egyik fél sem vagy mindkét fél felelős, akkor a foglaló visszajár. Amennyiben a vevő hibájából hiúsul meg a szerződés, akkor az eladónak nem kell visszafizetnie a kapott összeget. Ha az eladó miatt nem jön létre az adásvétel, akkor a vevő a foglaló összegének kétszeresét követelheti vissza. Az előleg is egy részlet, amit be kell számítani a vételárba. A foglalótól annyiban különbözik az előleg, hogy a szerződés felbontásakor minden esetben visszajár a vevőnek, függetlenül attól, hogy kinek a hibájából hiúsult meg az adásvétel. A szerződésben mindig pontosan jelölni kell, hogy az átadott vagy utalt összeg előleg vagy foglaló.

Az adásvétel során felmerülő fogalmak megismerése nem egyszerű feladat, ha úgy érzi, hogy eladás vagy vásárlás során segítségre van szüksége, akkor kérje profi és megbízható ingatlanközvetítő segítségét.

Forduljon hozzám bizalommal!
 Molnár Adrienne
ingatlanközvetítő